måndag, december 15, 2008

Julkalendern Lucka 15 - Gottfrid

Gottfrid var sedd som den milde, nästan mjäkige, bland sina gelikar i ordern. Han trivdes i köket, var barnkär och deltog ogärna i jakt. Å andra sidan var han imponerande snabb i såväl tanke som ord. Det ansågs vara en merit att få sista ordet i en diskussion med Gottfrid. Han var flerårig mästare i både Schack och Dam och hade ett digert välbläddrat bibliotek. Det endast ett fåtal av Gottfrids nära bekanta visste var, att Gottfrid kunde andas under vatten.


1 kommentar:

frida sa...

Den julkalender är legendariskt bra! Det har varit svårt under helgen då jag saknat dator.

Hoppas, hoppas att mobila bredbandet kommer funka i stugan, hur ska jag annars fixa det utan de sista luckorna?

Toppen, toppen Kanalisera!